Tuyên truyền văn hoá giao thông cho CBNCV ngành Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá

Cán bộ CĐ GTVT Việt Nam tuyên truyền văn hoá giao thông cho CBNCV ngành GTVT tỉnh Thanh Hoá.
Cán bộ CĐ GTVT Việt Nam tuyên truyền văn hoá giao thông cho CBNCV ngành GTVT tỉnh Thanh Hoá.
Cán bộ CĐ GTVT Việt Nam tuyên truyền văn hoá giao thông cho CBNCV ngành GTVT tỉnh Thanh Hoá.
Lên top