Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Cán bộ, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Ninh Bình tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh: NT
Cán bộ, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Ninh Bình tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh: NT
Cán bộ, nhân viên ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Ninh Bình tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Ảnh: NT
Lên top