Tuyên truyền và đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội

Người lao động nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tại một doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tại một doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động nêu những vướng mắc trong quá trình thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tại một doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top