Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

Cán bộ phụ nữ Công an huyện Can Lộc tuyên truyền chống bạo lực gia đình cho chị em phụ nữ xã Thường Nga. Ảnh: Hòa Võ.
Cán bộ phụ nữ Công an huyện Can Lộc tuyên truyền chống bạo lực gia đình cho chị em phụ nữ xã Thường Nga. Ảnh: Hòa Võ.
Cán bộ phụ nữ Công an huyện Can Lộc tuyên truyền chống bạo lực gia đình cho chị em phụ nữ xã Thường Nga. Ảnh: Hòa Võ.
Lên top