Tuyên truyền pháp luật cho người lao động phải thường xuyên

Toàn cảnh buổi phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: TT.
Toàn cảnh buổi phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: TT.
Toàn cảnh buổi phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do LĐLĐ Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: TT.
Lên top