Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 cán bộ công đoàn, người lao động

Báo cáo viên tuyên truyền các chính sách về pháp luật lao động cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Báo cáo viên tuyên truyền các chính sách về pháp luật lao động cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Báo cáo viên tuyên truyền các chính sách về pháp luật lao động cho người lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top