Tuyên truyền nếp sống văn hóa công nghiệp cho cán bộ Công đoàn

Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa diễn ra ngày 15.7. Ảnh: Ngọc Ánh
Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa diễn ra ngày 15.7. Ảnh: Ngọc Ánh
Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa diễn ra ngày 15.7. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top