Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh:

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2020 cho hơn 200 đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai nội dung một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai nội dung một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Trưởng Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp triển khai nội dung một số thay đổi trong Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Lên top