Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, số ra ngày 10-2-1942. Ảnh: Tư liệu
Báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, số ra ngày 10-2-1942. Ảnh: Tư liệu
Báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, số ra ngày 10-2-1942. Ảnh: Tư liệu
Lên top