Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (1870 -2020)

Tượng đài V.I.Lenin tại Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Tượng đài V.I.Lenin tại Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Tượng đài V.I.Lenin tại Hà Nội. Ảnh: T.E.A
Lên top