LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình):

Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 250 đoàn viên, CNVCLĐ

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền kiến thức Pháp luật.  Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền kiến thức Pháp luật. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền kiến thức Pháp luật. Ảnh: NT
Lên top