Tuyên truyền, hướng dẫn, thẩm định tốt các đối tượng được vay vốn

Bà Khuất Thị Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất - tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: X.T
Bà Khuất Thị Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất - tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: X.T
Bà Khuất Thị Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất - tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: X.T
Lên top