Tuyên truyền để doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động đi bầu cử

Tuyên truyền bầu cử đến cán bộ công đoàn ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Tuyên truyền bầu cử đến cán bộ công đoàn ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Tuyên truyền bầu cử đến cán bộ công đoàn ở Bình Dương. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top