Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Cán bộ và đoàn viên, người lao động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII . Ảnh: Hải Anh
Cán bộ và đoàn viên, người lao động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII . Ảnh: Hải Anh
Cán bộ và đoàn viên, người lao động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII . Ảnh: Hải Anh
Lên top