Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho hơn 200 CNVCLĐ

Các CNVCLĐ quận 3 đang nghe tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ quận 3 đang nghe tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh Đức Long
Các CNVCLĐ quận 3 đang nghe tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh Đức Long
Lên top