Tuyên truyền cho 147 đoàn viên về an toàn giao thông và phòng chống ma túy

Khung cảnh buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho đoàn viên công đoàn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Khung cảnh buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho đoàn viên công đoàn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Khung cảnh buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho đoàn viên công đoàn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Lên top