Tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến nữ lao động

Đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ cho các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ cho các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN tuyên truyền chính sách pháp luật liên quan đến LĐ nữ cho các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: H.N
Lên top