Tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho gần 200 công nhân lao động. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top