Tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019 cho người lao động môi trường đô thị

Nhiều thắc mắc về  Bộ luật Lao động năm 2019 của người lao động được giải đáp trong quá trình tập huấn. Ảnh:CĐ XDHN
Nhiều thắc mắc về Bộ luật Lao động năm 2019 của người lao động được giải đáp trong quá trình tập huấn. Ảnh:CĐ XDHN
Nhiều thắc mắc về Bộ luật Lao động năm 2019 của người lao động được giải đáp trong quá trình tập huấn. Ảnh:CĐ XDHN
Lên top