Tuyên truyền Bộ luật Lao động cho hơn 200 cán bộ công đoàn

Hơn 200 cán bộ công đoàn tham gia buổi tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: Hồng Đào
Hơn 200 cán bộ công đoàn tham gia buổi tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: Hồng Đào
Hơn 200 cán bộ công đoàn tham gia buổi tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019. Ảnh: Hồng Đào
Lên top