LĐLĐ Thủy Nguyên (Hải Phòng)

Tuyên truyền bầu cử và Bộ Luật lao động 2019 cho gần 200 cán bộ Công đoàn

Gần 200 cán bộ công đoàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được tuyên truyền về cuộc bầu cử và điểm mới Bộ Luật lao động 2019. Ảnh Mai Dung
Gần 200 cán bộ công đoàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được tuyên truyền về cuộc bầu cử và điểm mới Bộ Luật lao động 2019. Ảnh Mai Dung
Gần 200 cán bộ công đoàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) được tuyên truyền về cuộc bầu cử và điểm mới Bộ Luật lao động 2019. Ảnh Mai Dung
Lên top