Tuyên Quang: LĐLĐ huyện Sơn Dương khánh thành công trình 90 năm CĐVN

Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hoá thôn Cây Đa (xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) phục vụ CNVCLĐ và nhân dân.
Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hoá thôn Cây Đa (xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) phục vụ CNVCLĐ và nhân dân.
Lễ cắt băng khánh thành Nhà Văn hoá thôn Cây Đa (xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) phục vụ CNVCLĐ và nhân dân.
Lên top