Tuyên Quang cử 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Tuyên Quang chi viện 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch.
Tuyên Quang chi viện 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch.
Tuyên Quang chi viện 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch.
Lên top