Tuyên Quang: Công đoàn chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang    (thứ hai từ trái sang) - tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Ảnh: CĐTQ
Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (thứ hai từ trái sang) - tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Ảnh: CĐTQ
Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (thứ hai từ trái sang) - tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Ảnh: CĐTQ
Lên top