Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần nâng cao vị thế tổ chức công đoàn

10 cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến mang lại lợi ích cao cho đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen lao động sáng tạo. Ảnh: P.L
10 cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến mang lại lợi ích cao cho đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen lao động sáng tạo. Ảnh: P.L
10 cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến mang lại lợi ích cao cho đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen lao động sáng tạo. Ảnh: P.L
Lên top