Tuyên dương, nhân rộng điển hình tham gia chống phòng dịch COVID-19

Đẩy mạnh luyện tay nghề, thi thợ giỏi là một trong những hoạt động thi đua chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2020). Ảnh Nam Dương
Đẩy mạnh luyện tay nghề, thi thợ giỏi là một trong những hoạt động thi đua chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2020). Ảnh Nam Dương
Đẩy mạnh luyện tay nghề, thi thợ giỏi là một trong những hoạt động thi đua chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2020). Ảnh Nam Dương
Lên top