Tuyên dương "Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi”

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao Giải thưởng 28.7 cho ông Đoàn Minh Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh. Ảnh Hoài Nam
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao Giải thưởng 28.7 cho ông Đoàn Minh Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh. Ảnh Hoài Nam
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao Giải thưởng 28.7 cho ông Đoàn Minh Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh. Ảnh Hoài Nam
Lên top