Tuyên dương hai giám đốc chăm lo tốt cho người lao động

Tuyên dương ông Vũ Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Giấy A.F.C, doanh nghiệp chăm lo tốt người lao động. Ảnh Đức Long
Tuyên dương ông Vũ Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Giấy A.F.C, doanh nghiệp chăm lo tốt người lao động. Ảnh Đức Long
Tuyên dương ông Vũ Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Giấy A.F.C, doanh nghiệp chăm lo tốt người lao động. Ảnh Đức Long
Lên top