Tuyên dương gần 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Bà Ngô Thị Hoàng Cát,  Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của EVNHCMC. Ảnh Nam Dương
Bà Ngô Thị Hoàng Cát, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của EVNHCMC. Ảnh Nam Dương
Bà Ngô Thị Hoàng Cát, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của EVNHCMC. Ảnh Nam Dương
Lên top