Tuyên dương gần 180 lao động nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Tuyên dương và tặng quà các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Tuyên dương và tặng quà các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Tuyên dương và tặng quà các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ quận cung cấp.
Lên top