Tuyên dương gần 170 cán bộ công đoàn và CNLĐ điện lực tiêu biểu

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC trao biểu trưng tuyên dương các gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác". Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC trao biểu trưng tuyên dương các gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác". Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC trao biểu trưng tuyên dương các gương "Người công nhân ưu tú ngành điện thành phố mang tên Bác". Ảnh Nam Dương
Lên top