Tuyên dương điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"

Lên top