Tiếp tục các hoạt động kỷ 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam:

Tuyên dương cán bộ CĐCS tiêu biểu trên nhiều tỉnh, thành

Đồng chí Hoàng Trung Hải (hàng đầu tiên, bên phải) và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: H.A
Đồng chí Hoàng Trung Hải (hàng đầu tiên, bên phải) và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: H.A
Đồng chí Hoàng Trung Hải (hàng đầu tiên, bên phải) và đồng chí Trần Thanh Hải trao thưởng cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Ảnh: H.A
Lên top