Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2021

Các tập thể tiêu biểu nhận trao Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: CĐH
Các tập thể tiêu biểu nhận trao Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: CĐH
Các tập thể tiêu biểu nhận trao Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: CĐH
Lên top