Tuyên dương 81 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Các gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Các gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Các gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Lên top