Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM:

Tuyên dương 70 cán bộ công đoàn giỏi

Các cán bộ Công đoàn giỏi cấp Tổng công ty được Công đoàn EVNHCMC tuyên dương, khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ Công đoàn giỏi cấp Tổng công ty được Công đoàn EVNHCMC tuyên dương, khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ Công đoàn giỏi cấp Tổng công ty được Công đoàn EVNHCMC tuyên dương, khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Lên top