Tuyên dương 7 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt người lao động

Các chủ doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động được tuyên dương. Ảnh Đức Long
Các chủ doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động được tuyên dương. Ảnh Đức Long
Các chủ doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động được tuyên dương. Ảnh Đức Long
Lên top