Tuyên dương 63 người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020

Thanh niên công nhân đặt câu hỏi tại chương trình "Đối thoại với thanh niên công nhân". Ảnh: Minh Châu
Thanh niên công nhân đặt câu hỏi tại chương trình "Đối thoại với thanh niên công nhân". Ảnh: Minh Châu
Thanh niên công nhân đặt câu hỏi tại chương trình "Đối thoại với thanh niên công nhân". Ảnh: Minh Châu
Lên top