LĐLĐ HUYỆN PHÚ VANG (THỪA THIÊN HUẾ):

Tuyên dương 33 tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Dịp này, LĐLĐ huyện Phú Vang đã biểu dương, khen thưởng cho 9 tập thể, 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: LĐLĐ huyện Phú Vang.
Dịp này, LĐLĐ huyện Phú Vang đã biểu dương, khen thưởng cho 9 tập thể, 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: LĐLĐ huyện Phú Vang.
Dịp này, LĐLĐ huyện Phú Vang đã biểu dương, khen thưởng cho 9 tập thể, 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ảnh: LĐLĐ huyện Phú Vang.
Lên top