Tuyên dương 223 con đoàn viên lao động học giỏi, sống tốt

Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Các công đoàn cơ sở tại TP.Long Khánh khen thưởng con đoàn viên lao động. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top