LĐLĐ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh:

Tuyên dương 16 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LĐLĐ Tây Ninh
Lên top