Công đoàn Caosu Việt Nam:

Tuyên dương 120 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Tổng LĐLĐVN cho Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh Nam Dương
Lên top