Tuyên dương 10 tập thể và 106 cá nhân xuất sắc của Công đoàn huyện Vĩnh Cửu

Khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Khen thưởng các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Công đoàn Vĩnh Cửu
Lên top