Tuyển dụng lao động khởi sắc, doanh nghiệp tuyển được hàng nghìn người

Người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top