LĐLĐ tỉnh Yên Bái:

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên, người lao động

Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - trao Cờ thi đua 
của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Xuân
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Xuân
Ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top