Tưng bừng ngày hội công nhân bên sông Tiền

Tưng bừng Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Tiền Giang.
Tưng bừng Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Tiền Giang.
Tưng bừng Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Tiền Giang.
Lên top