Tưng bừng Hội thi An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang 2020

Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh tiền Giang lần thứ XX. Ảnh: K.Q
Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh tiền Giang lần thứ XX. Ảnh: K.Q
Hội thi An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh tiền Giang lần thứ XX. Ảnh: K.Q
Lên top