Tưng bừng Hội khỏe công nhân khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội

Các vận động viên là công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thi đấu môn bóng bàn tại Hội khoẻ. Ảnh: H.N
Các vận động viên là công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thi đấu môn bóng bàn tại Hội khoẻ. Ảnh: H.N
Các vận động viên là công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thi đấu môn bóng bàn tại Hội khoẻ. Ảnh: H.N
Lên top