Tưng bừng “Đêm hội Trăng Rằm” cho con công nhân tỉnh Tiền Giang

Tưng bừng "Đêm hội Trăng Rằm" cho con công nhân lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Tưng bừng "Đêm hội Trăng Rằm" cho con công nhân lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Tưng bừng "Đêm hội Trăng Rằm" cho con công nhân lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top