Túi An sinh Công đoàn giúp an lòng người lao động trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa động viên, trao hỗ trợ cho người lao động huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa động viên, trao hỗ trợ cho người lao động huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa động viên, trao hỗ trợ cho người lao động huyện Ba Vì. Ảnh: Hải Anh
Lên top